Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Ứng xử như thế nào cho đúng khi du lịch nước Anh

Ứng xử như thế nào cho đúng khi du lịch nước Anh

Blog thumbnail ,

23 Không lên tàu, xe khi mọi người chưa xuống hết Khi đi tàu, xe công cộng, bạn cần lưu ý để mọi người xuống hết rồi mới bước lên. Nếu bạn vội vàng lên tàu khi người trong khoang chưa xuống hết, hành động của bạn sẽ bị phản ứng lại ngay lập tức